Obsługa podmiotów gospodarczych

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa gospodarczego, prawa autorskiego i nieuczciwej konkurencji, jak również prawa cywilnego, upadłościowego i naprawczego oraz zagadnień związanych z egzekucją sądową i komorniczą.

Oferta obsługi podmiotów gospodarczych stworzona jest z myślą o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osobach prawnych, spółkach cywilnych, spółkach prawa handlowego, stowarzyszeniach i fundacjach prowadzących działalność gospodarczą.

W ramach bieżącej obsługi Klientów świadczymy usługi polegające na doradztwie prawnym, sporządzaniu opinii prawnych, opiniowaniu lub przygotowywaniu projektów umów, w tym umów związanych z transferem technologii i praw autorskich, udziale w negocjacjach i  reprezentowaniu Klienta w kontaktach z kontrahentami oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Świadczymy także pomoc prawną przy zakładaniu i rejestracji nowych podmiotów gospodarczych jak również przy wprowadzaniu zmian organizacyjnych w już istniejących przedsiębiorstwach. Zapewniamy także pełną obsługę w zakresie odzyskiwania wierzytelności.

Usługi świadczymy zarówno w siedzibie Klienta, telefonicznie oraz  drogą poczty elektronicznej - w zależności od preferencji i potrzeb Klienta.

Kancelaria współpracuje z cenionymi na rynku usług prawniczych kancelariami adwokackimi i radcowskimi, a także z podmiotami zapewniającymi obsługę i doradztwo księgowo – rachunkowe.Tagi artykułu:
prawa autorskie, odzyskiwanie wierzytelności, doradztwo prawne,

_______________________________