Prawo autorskie i prawa pokrewne

W zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych oferta Kancelarii koncentruje się na sporządzaniu i opiniowaniu umów regulujących korzystanie z utworów, umów sponsorskich, doradztwie, przygotowywaniu opinii prawnych, udziale w negocjacjach oraz reprezentowaniu Klientów w cywilnych sporach sądowych o roszczenia wynikające z faktu naruszenia praw wyłącznych oraz w postępowaniach karnych.

Oferta Kancelarii skierowana jest przede wszystkim, do twórców, artystów wykonawców, organizatorów imprez, instytucji kulturalnych, producentów, wydawców, dostawców usług internetowych lub medialnych, agencji reklamowych, przedsiębiorstw, a także do osób fizycznych i podmiotów przeciwko którym dochodzone są roszczenia z tytułu naruszenia praw wyłącznych.

Pomoc prawna w zakresie prawa nieuczciwej konkurencji skupia się na zagadnieniach związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z naruszenia zasad uczciwości kupieckiej, w szczególności naśladownictwa produktu lub opakowania, wykorzystywania cudzej renomy lub informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

W zakresie prawa własności przemysłowej pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje w szczególności zagadnienia naruszania praw z patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych czy praw do znaków towarowych. Kancelaria świadczy również usługi w zakresie sporządzania lub opiniowania umów licencyjnych, umów przenoszących prawa czy umów know-how.Tagi artykułu:
prawo autorskie, prawa pokrewne,

_______________________________